Kontakt

Hovednummer: 2396 4194

www.ulvskov.dk

Adresse

Fonden Ulvskov
Ulvskovvej 29
8300 Odder

Region: Midtjylland
Kommune: Odder
CVR nr.: 25652258

Om Fonden Ulvskov

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-18 år (18-23)

Opholdsstedet drives af en fond og der er intet personale, der har noget økonomisk bundet i stedet. Fondens formål er at støtte og hjælpe unge der har personlige udfordringer, og behov for et rummeligt sted at være. Vi er som en stor familie og vores sted er ikke institutionsagtigt. Vi opnår en kontakt med beboerne, der gør dem modtagelige og motiverede for udvikling. Vores nære relationelle anerkendende tilgang giver de unge et tilhørsforhold til stedet for livet. Der arbejdes med tiden som en væsentlig faktor. Stabilitet og kontinuitet i hverdagen er et kraftfuldt hjælpemiddel i sig selv i arbejdet og tiden arbejder for de unge i den forstand, at en veloverstået tidsperiode i sig selv betragtes som en succes. Vi har omgangsform, som de unge og personalet trives i. Den daglige struktur giver de unge et billede af, hvad der forventes af dem, og hvad der ikke er til diskussion. Dette for at gøre tingene tydelige og gennemskuelige og dermed forudsigelige.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 81836

Opsigelsesvarsel: lbn måned + 30 dg

Leder: Birgitte Ege

Visitationsansvarlig: Birgitte Ege, tlf.: 26425499

Antal ansatte: 8

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Find vej