Kontakt

Hovednummer: 5239 6668

www.valdemarhus.dk

Adresse

Fonden Valdemarhus
Kærgade 153
8940 Randers SV

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 25881990

Om Fonden Valdemarhus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kognitiv tilgang: Vores børn/unge udviser ofte uhensigtsmæssige adfærds- og mestringsstrategier. Formålet med denne metode er at Valdemarhus vil lærer børn/unge nye strategier der understøtter positive handlinger og derved opnå en højere grad af livskvalitet og livsmestring. Mentaliserende tilgang: I en mentaliserende tilgang har man både fokus på egne og den “andens” følelser, tanker, behov, mål og grunde mm. For at kunne forstå den unges/barnets adfærd og hvilke grunde, behov, følelser mm. som ligger til grund for adfærden må vi derfor se “bagom” den unges/barnets reaktion, samt se bagom det, som vi selv bringer ind i konteksten. Relations tilgang: Det er i betydningsfulde relationer til andre at individet udvikler og forandre sig. Valdemarhus tror på at bæredygtige relationer er afgørende for individet trivsel og evne til at udvikle sig.

Pladser: 8

Døgntilbud: 92.747,60

Dagtilbud: 3.040,32

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 mdr

Leder: Michael Angelo Andersen

Visitationsansvarlig: Berit Ilsøe Hougaard, tlf.: 26272940

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Find vej