Fonden Valdemarhus

Kontakt

Hovednummer: 5239 6668

www.valdemarhus.dk

Adresse

Fonden Valdemarhus
Kærgade 153
8940 Randers SV

Region: Midtjylland
Kommune: Randers
CVR nr.: 25881990

Om Fonden Valdemarhus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Valdemarhus har vi gennem årene oparbejdet en del praktisk og teoretisk viden om børn & Unge med Autismespektrumforstyrrelser, ADHD, skolevægring, angst og lignende problematikker. Hele personalegruppen har grunduddannelse i KRAP og gør brug af mentaliseringsbaseret tilgang, når vi møder barnet/den unge og deres familie/netværk. Vi gør brug af brobyggende tilgang, da vi tror på det fremmer både livskvaliteten og oplevelsen af at vi har et fælles mål. Valdemarhus tilbyder, særskilt foranstaltninger i form af ekstern bostøtte, mentorordning, støttekontaktperson og familiebehandling.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 88.749

Dagtilbud: 2.917,78

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 mdr

Leder: Michael Angelo Andersen

Visitationsansvarlig: Michael Angelo Andersen, tlf.: 52396668

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej