Kontakt

Hovednummer: 3284 8684

www.valhallaweb.dk

Adresse

Fonden Valhalla
Sixtusvej 14
2300 København S

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26827388

Om Fonden Valhalla

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 År og op

Valhallas Unge arbejder med en meget heterogen gruppe af unge mennesker der af forskellige årsager ikke er i stand til at leve et normalt ungdomsliv – vi ønsker at hjælpe disse unge til at få så normalt et ungdomsliv som muligt. De unges problemer kan være: Valhalla •Ringe selvværd •En selvopfattelse af ikke at være god nok, ikke at høre til, at være ildeset •Dobbelt belastninger – psykiske sårbarheder (evt. diagnosticeret psykisk lidelse, bordeline, personlighedsforstyrrelser, ADHD) i kombination med misbrug •Lettere retardering •Misbrug •Kriminalitet •Problemer med identitet •Kan ikke gennemskue egne muligheder for et godt ungdomsliv •Aggressioner – udadreagerende adfærd eller selvskade •Introverte – ekstremt lavt selvværd •Evt. mange institutionsanbringelser •Sårbare og ikke støttende netværk •Konfliktfyldt forhold til autoriteter (forældre, kommune, skole, Kriminalforsorg mv.) •Isolation, ensomhed, at leve adskilt fra forældre og familie •Hjemløshed.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: kr. 54672

Dagtilbud: individuelt

Andre sociale tilbud: §107 og/eller udslusning kr. 49776

Opsigelsesvarsel: løbende mdr + 1 måne

Leder: Tina Autrup

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1999

Find vej