Frejas Have

Kontakt

Hovednummer: 6136 5371

Administrerende Leder : 61365371
Daglig Leder: 60664490
Administrerende Leder : 61365371
Daglig Leder: 60664490

www.frejas-have.dk

Adresse

Frejas Have
Lundevej 7
5540 Ullerslev

Region: Syddanmark
Kommune: Nyborg
CVR nr.: 39598469

Om Frejas Have

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Bulimi
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-26 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Se www.frejas-have.dk Frejas Have arbejder målrettet med evidensbaseret og kvalificerede behandlingsmetoder som Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), Kognitiv Terapi og Mindfulness samt massiv socialpædagogisk støtte i forhold til målgruppen, som bl.a. omfatter unge sårbare piger med bl.a. selvskade, selvmordstanker, angst og depression. Frejas Have har to afdelinger, med plads til blot 5 piger på hver afdeling Vi har en høj normering og vægter at der er tid og overskud til den enkelte borger.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 2

Visitationsansvarlig: Heidi Søndergaard, tlf.: 61365371

Leder: Heidi Søndergaard

Bestyrelsesformand: Peter Walsøe

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 21

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2018

Resume af standardbeskrivelse:

[På opholdsstedet Frejas Have er der plads, hjerterum og højt til loftet. Her er tid til opmærksomhed , omsorg og stabilitet til den enkelte. Omgangstonen er behagelig og afslappet. Der er plads til både alvor og sjov. Vi lægger vægt på, at alle trives. Vi lægger også vægt på muligheden for at udvikle sig og lære at takle livets udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Der undervises på stedet i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og i mindfulness. Personalet støtter de unge i at anvende redskaberne, således de unge opnår bedst mulig fysisk og mental sundhed og trivsel, herunder bliver mere psykiske robuste, får mere selvtillid og bliver bedre problemløsere. Personalet er velkvalificeret og vil være støttende for de unge og guide de unge i at takle evt. udfordringer, de støder ind i under opholdet.

Download standardbeskrivelse

Find vej