Kontakt

Hovednummer: +616 1365371

www.frejas-have.dk

Adresse

Frejas Have
Lundevej 1
5540 Ullerslev

Region: Syddanmark
Kommune: Nyborg
CVR nr.: 39598469

Om Frejas Have

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Bulimi
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-26 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Se www.frejas-have.dk Frejas Have arbejder målrettet med evidensbaseret og kvalificerede behandlingsmetoder som Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), Kognitiv Terapi og Mindfulness samt massiv socialpædagogisk støtte i forhold til målgruppen, som bl.a. omfatter unge sårbare piger med bl.a. selvskade, selvmordstanker, angst og depression. Frejas Have et specialiseret botilbud til 9 unge piger/kvinder, samt et aflastningstilbud til 5 unge piger/kvinder. Vi har en høj normering og vægter at der er tid og overskud til den enkelte borger.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 2

Leder: Heidi Søndergaard

Visitationsansvarlig: Heidi Søndergaard, tlf.: 61365371

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2018

Find vej