Gl. Højgaard

Kontakt

Hovednummer: 6227 2159

mobiltelefon II: 93933958
Telefon kontor: 62625314

www.glh.dk

Adresse

Gl. Højgaard
Gl. Nyborgvej 53
5772 Kværndrup

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 11778372

Om Gl. Højgaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Skoler
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-18 (23)

Gl. Højgaard modtager børn/unge mellem 6 og 18 (23) år i døgntilbud og skoledelen. Vores primære målgruppe er børn/unge med behov for socialpædagogisk støtte og terapeutisk behandling primært på grund af tidlige omsorgssvigt, overgreb, vold, diagnoser eller andet. Vi tilbyder et varmt og involverende miljø, hvor elevens udvikling og socialisering er i centrum. Vi vil styrke den unges personlighed ved hjælp af socialpædagogik, undervisning og terapeutiske samtaler. Målet er, at det giver nye kompetencer og følelsesmæssige oplevelser, der blandt andet er med til at forandre den måde, den unge hidtil har opfattet sig selv på, øge selvværdet og den indre styring. I skoledelen modtager vi ud over døgnelever også dagelever i alderen 6-18 år. Vi har 2 aflastningspladser, hvoraf den ene pt. er ledig.

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 63023

Dagtilbud: 26778

Andre sociale tilbud: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 1. md. eller efter a

Leder: Margit Østergaard Hansen

Bestyrelsesformand: Anne-Mette Nordtorp

Antal ansatte: 23

Fuldtidsstillinger: 21.92

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej