Godrum Gruppen

Kontakt

Hovednummer: 3841 5300

godrumgruppen.dk

Adresse

Godrum Gruppen
Hedevej 2A
7362 Hampen

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 69260055

Om Godrum Gruppen

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Forsorgshjem/herberg § 110

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-70

Godrum forsorgshjem 29 pladser §110 Botræningstilbudet Lysbro 12 døgnpladser + 6 efterforsorgspladser §110 Landlyst - Alternativt plejehjem 9 pladser §85

Pladser: 46

Døgntilbud: 1618

Leder: Tina Grove

Bestyrelsesformand: Bent Brauner

Antal ansatte: 32

Fuldtidsstillinger: 31

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1913

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej