Granhøjens Rehabiliteringscenter

Kontakt

Hovednummer: 5993 2301

www.granhojen.dk

Adresse

Granhøjens Rehabiliteringscenter
Blindestræde 1
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 0

Om Granhøjens Rehabiliteringscenter

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-75

Pladser: 125

Leder: Grete Mikkelsen

Bestyrelsesformand: Mads Olsen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

Priserne er efter takstkatalog.

Find vej