Gravitas

Kontakt

Hovednummer: 5368 0168

Opholdsstedsleder: rm@gravitas.dk

www.gravitas.dk

Adresse

Gravitas
Gunnekær 28 1. mf
2610 Rødovre

Region: Hovedstaden
Kommune: Rødovre
CVR nr.: 42405086

Om Gravitas

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

  • Familiebehandling
  • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

  • Indadreagerende adfærd
  • Skoleproblemer
  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 6-12år
  • 13-17år

OBS: Unge og børn mellem 10 og 18 år

Vi ved også igennem den narrative tænkning, individer og grupper skaber og konstruerer deres egen virkelighed i fortællinger, som er meningsskabende for barnet. Via den socialkonstruktivistiske teori, er vi opmærksomme på vores tilgang skal være nysgerrigt og være opmærksomme på, hvordan vi taler om, til og med de unge og deres familier. Vi ved at børnene, de unge og deres forældre er de vigtigste aktører for, at barnet kan tilegne sig de bedste forudsætninger for en positiv tilværelse og vi vil derfor arbejde ihærdigt på, at etablere positive historier om og omkring barnet og deres forældres liv. Da vores kerneværdier baserer sig meget på at se det enkelte barn, har vi taget FNs børnekonvention til os ved at implementere barnets rettigheder i vores egne værdier

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 6

Døgntilbud: 2900

Opsigelsesvarsel: Løbende + 30 dage

Visitationsansvarlig: Sarah Meyer, tlf.: 53685395

Leder: Rhassan Muhareb

Bestyrelsesformand: Kristine Usterud Schmidt

Antal ansatte: 2

Fuldtidsstillinger: 1

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Find vej