Kontakt

Hovednummer: 8655 0809

www.hadruplund.dk

Adresse

Hadruplund
Hadrupvej 41
8350 Hundslund

Region: Midtjylland
Kommune: Odder
CVR nr.: 21326771

Om Hadruplund

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 0-85 år

Der arbejdes ud fra den helsepædagogiske impuls som Rudolf Steiner angav i det “Det Helsepædagogiske Kursus”. Kurset blev afholdt på opfordring af en række pædagoger, der ønskede at få Rudolf Steiners anvisninger på, hvordan man kunne arbejde pædagogisk med udviklingshæmmede mennesker. Den grundlæggende idé i det helsepædagogiske er, at den åndelige del af mennesket, den individuelle væsenskerne eller Jeg’et antages, altid at være grundlæggende sundt. Det er uudviklede eller énsidigt udviklede sider i det fysiske eller det psykiske, der kan medføre behov for særlig omsorg og hjælp. Det er således den helsepædagogiske opgave at se, hvilke sider hos de enkelte børn der skal bringes til udvikling, og hvilke sider barnet skal have hjælp til at kontrollere. Socialterapi. Hvor man i det helsepædagogiske søger at hjælpe udviklingshæmmede børn, søger man i socialterapien at hjælpe udviklingshæmmede voksne. Man stræber efter samme helhedsmiljø, præget af omsorg og overskuelighed.

Pladser: 23

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 80652

Dagtilbud: 21558

Andre sociale tilbud: 203907 pr. måned for en til en i de vågne timer

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Mette Brask Jensen

Visitationsansvarlig: Mette Jensen, tlf.: 86550809/50728466

Antal ansatte: 56

Fuldtidsstillinger: 52

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1999

Find vej