Kontakt

Hovednummer: 8669 2731

www.haugaardhus.dk

Adresse

Haugårdhus
Dumpen 20, 1
8800 Viborg

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 25155599

Om Haugårdhus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 13-18 / 17-34

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor vi spejler, undersøger og tilbyder alternativer. Miljøterapeutisk tænkning understreger vigtigheden af at skabe rammer, som er velstrukturerede, klare og genkendelige – og ligeså vigtigt at tilbyde stabile relationer, der er tydelige, forudsigelige og trygge. Personalet har afsluttet ""Grundkursus i miljøterapi"". Vores miljø er præget af struktur og gentagelser. Vi arbejder i kærlige relationer i et ikke konfronterende miljø. Vi tager altid udgangspunkt i den aktuelle ungegruppe. Vi har en god unge-kultur, hvor vi laver pædagogiske aktiviteter sammen med de unge både hjemme og på oplevelsesture udenfor huset. Vi har unge med psykiske lidelser og diagnoser så som ADHD, borderline og skizofreni, hvilket kræver samarbejde med psykiatrien. De unge er også kendetegnet ved at have kognitive udfordringer.

Pladser: 18

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 89.800,00

Andre sociale tilbud: Særlig støttet afdeling 305,000,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1. md

Leder: Kasper Skovsgaard Benveniste

Visitationsansvarlig: Julie Dalsgaard, tlf.: 24677731

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 34

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Find vej