Heldagsskolen Lærkeskolen

Kontakt

Hovednummer: 6342 7040

Mobiltelefon: 31385191

www.heldagsskolen-laerkeskolen.dk

Adresse

Heldagsskolen Lærkeskolen
Gelstedvej 14
5560 Årup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 25839285

Om Heldagsskolen Lærkeskolen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 3-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

At gøre børn glade for at gå i skole. At understøtte kammeratskaber blandt børnene. At arbejde målrettet og optimistisk. Low arrousal kommunikation.Tværfagligt samarbejde. Gruppepædagogik med afsæt i den enkeltes forudsætninger. Vi bruger flere forskellige metoder, bl.a.: Neurofeedback.

Pladser: 50

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 3089(pr døgn uden s

Dagtilbud: 44374 (heldagsskolen

Andre sociale tilbud: Aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: løbende +2

Antal lukkedage: 15

Leder: Nicolei Beier

Bestyrelsesformand: Mads Johanssen

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 17

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej