Adresse

Heldagsskolen Lærkeskolen
Gelstedvej 14
5560 Årup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 25839285

Om Heldagsskolen Lærkeskolen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 3-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

At gøre børn glade for at gå i skole. At understøtte kammeratskaber blandt børnene. At arbejde målrettet og optimistisk. Low arrousal kommunikation.Tværfagligt samarbejde. Gruppepædagogik med afsæt i den enkeltes forudsætninger. Vi bruger flere forskellige metoder, bl.a.: Neurofeedback.

Pladser: 84

Ledige pladser dagstilbud: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 3089(pr døgn uden s

Dagtilbud: 44374 (heldagsskolen

Andre sociale tilbud: Aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: løbende +2

Leder: Nicolei Beier

Antal ansatte: 75

Fuldtidsstillinger: 75

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Find vej