Kontakt

Hovednummer: 6261 6336

www.husene.dk

Adresse

Fonden Husene
Svendborgvej 336
5600 Fåborg

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 25691458

Om Fonden Husene

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Vores tilgang er centreret omkring høj faglighed og vigtigst af alt medmenneskelighed. Vi tror på at udvikling sker gennem samarbejde, rummelighed, indføling og faglighed. Vi arbejder ud fra værdiskabende relationer. Vi har altid fokus på at skabe og vedligeholde værdiskabende relationer, samt at fungere som rollemodeller, da vi tror på, at den respektfulde relation mellem beboer og medarbejder styrker selvværd og selvfølelse. Vores tilgang til samarbejdet er ubetinget anerkendende og vi stræber efter at støtte dig når og hvor du har behov for det, så du fastholder og udvikler en høj grad af selvstændighed. Vores teoretiske fundament bygger på mentalisering og rehabilitering. Med andre ord tror vi på at rehabilitering er mulig ved at forstå sin egen og andres adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag. Vores faglige værktøjer trækker bl.a. på KRAP, neuro- pædagogik og psykologi samt narrativ misbrugsbehandling.

Pladser: 15

Døgntilbud: kr. 47146

Dagtilbud: ingen

Opsigelsesvarsel: løbende måned + en måned

Leder: Hanne Krogh

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10,18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Find vej