Hesselagergaard

Adresse

Hesselagergaard
Strib Landevej 89
5500 Middelfart

Region: Syddanmark
Kommune: Middelfart
CVR nr.: 35327347

Om Hesselagergaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 5-18 -23 år

Hjemme side hesselager-gaard.dk

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 79842

Opsigelsesvarsel: lb.md.+ 30 dage

Visitationsansvarlig: Annette Christensen, tlf.: 40406672

Leder: Annette Kamp Christensen

Bestyrelsesformand: Erik Busk

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej