Himmerlandsskolen på TVÆRS ApS

Kontakt

Hovednummer: 9863 3100

www.tvaers.com

Adresse

Himmerlandsskolen på TVÆRS ApS
Svoldrupvej 35
9640 Farsø

Region: Nordjylland
Kommune: Vesthimmerland
CVR nr.: 29774447

Om Himmerlandsskolen på TVÆRS ApS

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17-

Pladser: 6

Døgntilbud: 117.186

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dage

Leder: Asgar Toft Kristensen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1998

Find vej