Højbrogaard

Kontakt

Hovednummer: 6174 2891

61742891: 61742891

Adresse

Højbrogaard
Møllegårdsvej 1
4660 Store-Heddinge

Region: Sjælland
Kommune: Stevns
CVR nr.: 31951437

Om Højbrogaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Skolesøgende

Pladser: 7

Døgntilbud: 59617

Andre sociale tilbud: 59617

Opsigelsesvarsel: 2, Måneder

Leder: Nicolai Voigt

Bestyrelsesformand: Lars Kristiansen

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/fond

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

Se nedenstående dokument

Download standardbeskrivelse

Find vej