Bostedet: Fonden Højskolen Elverhøj

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5657 8784

www.elverhoej.dk

Adresse

Bostedet: Fonden Højskolen Elverhøj
Gammel Køgevej 1
4672 Klippinge

Region: Sjælland
Kommune: Stevns
CVR nr.: 16203203

Om Bostedet: Fonden Højskolen Elverhøj

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-

Pladser: 11

Døgntilbud: 69.380,00

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Susanne (Sanne) Kirkegaard Pedersen

Visitationsansvarlig: Susanne(Sanne)Kirkegaard Pedersen, tlf.: 56578784

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10,2

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Find vej