Hørhaven

Kontakt

Hovednummer: 5780 0510

Leder: 57806644

www.hoerhaven.info

Adresse

Hørhaven
Søtoftevej 76
4100 Ringsted

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 30653181

Om Hørhaven

Tilbud:

  • Botilbud § 107

Målgrupper:

  • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

  • Skizofreni
  • Afvigelser i personligheden
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-65

Hørhaven arbejder med psykisk sårbare mennesker, typisk med diagnose Skizofreni, og andre skizotypiske lidelser.

Pladser: 9

Døgntilbud: 62400

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 30 da

Leder: Kenth Poulsen

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: SI/fond

Oprettelsesår: 1982

Resume af standardbeskrivelse:

Hørhaven er et miljøterapeutisk botilbud, der arbejder med relationspædagogik.

Vi arbejder med en bevidst tilrettelæggelse af miljøets fysiske, psykisk/sociale og spirituelle betingelser i forhold til individet og fællesskabets almene situation og behov. For derigennem både at fremme mulighed for udvikling af det enkelte individ og fællesskabet. Hørhaven lægger vægt på, at det almene er i fokus i et miljø, der er tydeligt, nærende, anerkendende og udviklende for mennesket, uanset handicap, køn m.v.

Det pædagogiske arbejde i Hørhaven består grundlæggende i at tilbyde en relation, hvor igennem kompetencen til egen omsorg og udvikling muliggøres.

Gennem vores værkstedsaktiviteter: Vævestue, maleværksted, have/landbrug, idræt, sang/musik arbejdes der på, at den enkelte beboer finder sine ressourcer. I samarbejde mellem beboer og kontaktperson, laves der handleplaner, med mål og delmål, således at beboeren har udvikling af egne ressourcer for øje.

Effekten af de to behandlingsformer kan ses ved den enkelte beboers trivsel og udvikling: over tid mulighed for nedskæring i medicinforbrug, ingen genindlæggelser, genetablering af netværk, samt styrke og mod til at prøve kræfter med nye sider af sig selv.

Find vej