Kontakt

Hovednummer: 9290 0080

https://meliushusene.dk

Adresse

Melius Husene
Vanløsevej 24A
4370 Store Merløse

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 41294035

Om Melius Husene

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Voksne 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende pædagogik Anerkendelse er på Melius Husene grundlaget for det menneskesyn vi møder beboeren med. Vi anerkender beboerne som hele og unikke mennesker, og vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra deres synspunkt. Low Arrousel Vi arbejder med udgangspunkt i Low arousal principper. De borgere tilbuddet henvender sig til, er i risikozonen for at kommer i høj arousal og i værste fald have uhensigtsmæssig adfærd. Derfor søger vi at mindske borgernes arousal, hvis de er i affekt, ved principperne om at træde et trin tilbage. Relationpædagogik I vores arbejde prioriterer vi borgerens relationer både til personale og til ligesindede som det vigtigste punkt for læring og udvikling. Vi mener at alle mennesker lærer af samvær, hvor forskelligheder ses som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring. Vi arbejder derfor med at inkludere borgerne i sociale sammenhænge både med ligesindede og andre.

Pladser: 3

Ledige pladser dagstilbud: 7

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 122.928 - 163.702,5

Dagtilbud: 37.503 - 49.989

Andre sociale tilbud: Ekstra ydelser under §85 453 per time.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus 1 måned.

Leder: Andreas Hauptmann

Visitationsansvarlig: Andreas Hauptmann, tlf.: 92900080

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej