Melius Husene

Adresse

Melius Husene
Vanløsevej 24A
4370 Store Merløse

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 41294035

Om Melius Husene

Tilbud:

 • SEL §102

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning

Målgrupper:

 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Voksne 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende pædagogik Anerkendelse er på Melius Husene grundlaget for det menneskesyn vi møder beboeren med. Vi anerkender beboerne som hele og unikke mennesker, og vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra deres synspunkt. Low Arrousel Vi arbejder med udgangspunkt i Low arousal principper. De borgere tilbuddet henvender sig til, er i risikozonen for at kommer i høj arousal og i værste fald have uhensigtsmæssig adfærd. Derfor søger vi at mindske borgernes arousal, hvis de er i affekt, ved principperne om at træde et trin tilbage. Relationpædagogik I vores arbejde prioriterer vi borgerens relationer både til personale og til ligesindede som det vigtigste punkt for læring og udvikling. Vi mener at alle mennesker lærer af samvær, hvor forskelligheder ses som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring. Vi arbejder derfor med at inkludere borgerne i sociale sammenhænge både med ligesindede og andre.

Pladser: 5

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 234.330

Dagtilbud: 39.355

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus 1 måned.

Visitationsansvarlig: Andreas Hauptmann, tlf.: 93302772

Leder: Andreas Hauptmann

Bestyrelsesformand: Lars Staghøj Hansen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

Bofællesskabet Melius Husene er målrettet borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Bofællesskabet henvender sig primært til borgere over 18 år med højresidig hjerneskade, udviklingshæmning eller psykosociale vanskeligheder med det sigte, at etablere et bofællesskab hvor unge og voksne borgere kan få lov til at opleve et liv i fællesskab med andre og gennem ansvar og selvstændighed opnå færdigheder, de kan benytte i deres videre liv. Det sociale samvær er et tilbud til borgeren, og vi tilbyder ligeledes skærmede pladser til borgere der nemt bliver overstimulerede. Det er bofællesskabets mål, gennem pædagogisk støtte og samarbejde med den enkelte borger, at styrke lysten til selvstændighed og ansvar for eget liv, ud fra den enkelte beboers ønsker, evner og ressourcer. Borgerne modtager både specialiseret pædagogisk bistand, samt fysisk og psykisk pleje ved behov, for at øge deres handlekompetencer og udviklingspotentiale.

Download standardbeskrivelse

Find vej