Melius Husene

Adresse

Melius Husene
Vanløsevej 24A
4370 Store Merløse

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 41294035

Om Melius Husene

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning

Målgrupper:

 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Voksne 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Anerkendende pædagogik Anerkendelse er på Melius Husene grundlaget for det menneskesyn vi møder beboeren med. Vi anerkender beboerne som hele og unikke mennesker, og vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra deres synspunkt. Low Arrousel Vi arbejder med udgangspunkt i Low arousal principper. De borgere tilbuddet henvender sig til, er i risikozonen for at kommer i høj arousal og i værste fald have uhensigtsmæssig adfærd. Derfor søger vi at mindske borgernes arousal, hvis de er i affekt, ved principperne om at træde et trin tilbage. Relationpædagogik I vores arbejde prioriterer vi borgerens relationer både til personale og til ligesindede som det vigtigste punkt for læring og udvikling. Vi mener at alle mennesker lærer af samvær, hvor forskelligheder ses som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring. Vi arbejder derfor med at inkludere borgerne i sociale sammenhænge både med ligesindede og andre.

Pladser: 3

Ledige pladser dagstilbud: 7

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 122.928 - 163.702,5

Dagtilbud: 37.503 - 49.989

Andre sociale tilbud: Ekstra ydelser under §85 453 per time.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus 1 måned.

Visitationsansvarlig: Andreas Hauptmann, tlf.: 92900080

Leder: Andreas Hauptmann

Bestyrelsesformand: Maja Nørtoft Nielsen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]Melius Husene er et §107 bosted og §104 dagbeskæftigelse, beliggende på en smuk gård på Midtsjælland. Vi henvender os til borgere fra hele landet der har svært ved at varetage deres eget liv, og har brug for støtte i forbindelse med psykiske eller fysiske lidelser, tilknytnings- samt udviklingsproblemer. Vores bosted er indrettet så vi har mulighed for at etablere særlige pladser; eksempelvis skærmede pladser, pladser under statsadvokaten eller særligt plejekrævende tilbud. Vi sikrer en tryg, rolig og indholdsrig hverdag for alle borgere. Vi har stor erfaring med psyko-sociale problematikker samt en lang række diagnoser, og er meget fleksible i forhold til at tilpasse vores tilbud efter den enkelte borger. Vores Dagtilbud planlægges i samarbejde med borgeren, vi tilbyder beskæftigelse i form af arbejde på egne værksteder eller etablering af praktikplads hos eksterne samarbejdspartnere, hvis det giver mening for den enkelte.

Download standardbeskrivelse

Find vej