Holmegaardshuset

Kontakt

Hovednummer: 4012 2101

23309602: 23309602

www.holmegaardshuset.dk

Adresse

Holmegaardshuset
Holmegaardsvej 4
4684 Holme Næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 35667296

Om Holmegaardshuset

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Familier eller mor/barn modtages

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: familier, 0-10, 10-18 år

Holmegaardshuset tilbyder akut og planlagte ophold for: -familier,gravide, mødre og børn 0 - 6 år. -børn/unge 6 - 17 år. Pædagogiske observationer,udarbejdelse af mål for opholdet i samarbejde med borgeren, løbende socialpædagogisk behandling,krise- og omsorgsbehandling og afklaring indgår, som en naturlig del af alle ophold. Herudover er Holmegaardshuset specialister i: Forældrekompetenceundersøgelser,forældrekurser,familiebehandling,spædbarnspædagogik,legeterapi, udredning af motorisk niveau mv.. Tværprofessionelt samarbejde på Holmegaardshuset: Vi har psykologer tilknyttet Holmegaardshuset, og vi anvender deres ekspertise i forhold til udredning og samtaleterapi. Herudover samarbejder Holmegaardshuset også med sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter,lærere og pædagoger om mål og målopfølgning for vores borgere.

Pladser: 37

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: fra 882 kr til 2.868

Visitationsansvarlig: Gerda Bejder, tlf.: 40122101

Leder: Gerda Bejder

Bestyrelsesformand: Johnny Ålbæk Jensen

Antal ansatte: 55

Fuldtidsstillinger: 50

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

Holmegaardshuset - profil

Holmegaardshuset er et opholdssted for børn, unge og familier samt privatpersoner, der har brug for omsorg og hjælp til hverdagen. Vi har siden 2014 ageret som støttested for personer, der er udfordret på daglig basis og har brug for en ekstra hånd til at indgå i sunde og produktive relationer med andre mennesker. Holmegaardshuset skaber tryghed og støtter den individuelle person eller familie med at styrke og udvikle de egenskaber, den enkelte eller familien besidder.

Holmegaardshuset: Persongrupper, vi hjælper

Holmegaardshuset hjælper mange forskellige typer mennesker. Vi har drager akut omsorg for børn mellem 0-6 år, der ikke har nogen forældre eller af anden grund ikke har nogen steder at opholde sig. Vi tilbyder spædbarns- og omsorgsbehandling, der modvirker den fejludvikling, børn med omsorgssvigt er udsatte for. Vi tager os ligeledes af børn mellem 10-16 år, der har brug for socialprofessionelle personer omkring sig. Vi tilbyder et trygt og sikkert sted at være, mens der fokuseres på den unges stabilitet, udvikling og færdigheder.

Familier kan også tage ophold på Holmegaardshuset, hvor vi hjælper med at udvikle de forældrekompetencer, der sikrer børnenes ve og velvære samt forebygger mistrivsel. Det overordnede mål med familieophold er at skabe en sund og gunstig udvikling i forholdet mellem barn og forældre, så forældrene kan tage ansvar for og ejerskab over deres rolle som værge.

I forbindelse med forældre foretager vi også forældrekompetenceundersøgelser, der skal afklare, hvad der er bedst for barnet samt forældrenes muligheder for at varetage barnet ve og vel. Gennem et ophold på Holmegaardshuset bliver forældrene vejledt i, hvordan man som værge varetager sin rolle på bedste vis. Vi undersøger den psykiske og følelsesmæssige relation mellem barn og voksen og vurderer om, hvorvidt der er tale om en kompetent værge.

Derudover er vi altid åbent og klar til at modtage planlagte såvel som akutte ophold.

Vores filosofi og behandling

Vores udgangspunkt er, at al menneskelig udvikling og forandring sker i kontakt og samspil med andre mennesker. En forudsætning for at mennesker kan indgå i et udviklende samspil er, at tryghed og sikkerhed er følelser, der er tilstede i kontakten med andre mennesker og i omkringliggende omgivelser.

Derfor arbejder vi målrettet med at skabe omsorgsgivende og tillidsvækkende rammer, der får vores beboere til at føle sig trygge, sikre og velkomne.

Holmegaardshusets relation til barnet, den unge eller forældrene vil altid have sit afsæt i det givne udviklingsniveau. De styrker og ressourcer mennesket besidder, vil vi anvende som grundlaget for at overvinde udfordringer på vejen mod udvikling og forandring. Vi arbejder derfor ud fra den enkeltes behov og udfordringer og lytter til, hvad vedkommende selv mener.

Kontakt

Kontakt Holmegaardshuset på 40 12 21 01 eller gb@holmegaardshuset.dk.

Følg Holmegaardshuset på Facebook og LinkedIn.

Eller læs mere om Holmegaardshuset på bloggen her.

  Download standardbeskrivelse

  Find vej