Holmegaardshuset

Kontakt

Hovednummer: 7023 2929

www.holmegaardshuset.dk

Adresse

Holmegaardshuset
Holmegaardsvej 4
4684 Holme Næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 35667296

Om Holmegaardshuset

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Familier eller mor/barn modtages

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: familier, 0-10, 10-18 år

Holmegaardshuset tilbyder akut og planlagte ophold for: -familier,gravide, mødre og børn 0 - 6 år. -børn/unge 6 - 17 år. Pædagogiske observationer,udarbejdelse af mål for opholdet i samarbejde med borgeren, løbende socialpædagogisk behandling,krise- og omsorgsbehandling og afklaring indgår, som en naturlig del af alle ophold. Herudover er Holmegaardshuset specialister i: Forældrekompetenceundersøgelser,forældrekurser,familiebehandling,spædbarnspædagogik,legeterapi, udredning af motorisk niveau mv. Tværprofessionelt samarbejde på Holmegaardshuset: Vi har psykologer tilknyttet Holmegaardshuset, og vi anvender deres ekspertise i forhold til udredning og samtaleterapi. Herudover samarbejder Holmegaardshuset også med sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter,lærere og pædagoger om mål og målopfølgning for vores borgere.

Pladser: 37

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: fra 882 kr til 2.868

Visitationsansvarlig: Gerda Bejder, tlf.: 40122101

Leder: Annette Møller

Antal ansatte: 55

Fuldtidsstillinger: 50

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej