Home

Kontakt

Hovednummer: 4794 0915

Leder/Gitte Mai Mostel: 40872667

www.homely.nu

Adresse

Home
Nørregade 79 a
3390 Hundested

Region: Hovedstaden
Kommune: Halsnæs
CVR nr.: 11996930

Om Home

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

I Home modtager vi unge som er skrøbelige i deres personligheds struktur og som kan forventes at profitere af et tæt omsorgsfuldt miljø, hvor relationen er i fokus. Home er et hjem for de unge og det er et hjem for Jorun og Klaus som bor i huset sammen med de unge. Og dette er et stærk aktiv til at give opholdsstedet en hjertevarm familielignende rummelighed. Vi er også et tilbud med ressourcer og kompetencer til at modtage unge, som har store følelsesmæssige udsving og som i overgangen fra barn til ung begynder at vise adfærd og problematikker,som kan være for svære at rumme i en plejefamilie. Vi er veluddannede med fokus på stadigt at kvalitets udvikle og vi har dygtige supervisorer. (Søren Hertz og Hanne Bloch Gregersen) Vi lægger stor vægt på skolestøtte og har en erfaren folkeskolelærer ansat. Vi lægger ligesådan stor vægt på familiearbejdet og har en erfaren familie-terapeut ansat Vi har en øve-lejlighed hvor den unge kan træne på selvstændig livsførelse inden udskrivningen

Pladser: 7

Døgntilbud: 84495

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Visitationsansvarlig: Gitte Mai Mostel/Jorun Magnussen, tlf.: 25116495/20640549

Leder: Gitte Mai Mostel

Bestyrelsesformand: Martin Palbo

Antal ansatte: 9,4

Fuldtidsstillinger: 9,4

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej