Home

Kontakt

Hovednummer: 2599 0915

www.opholdsstedethome.dk

Adresse

Home
Nørregade 79 a
3390 Hundested

Region: Hovedstaden
Kommune: Halsnæs
CVR nr.: 11996930

Om Home

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

I Home modtager vi unge som er skrøbelige i deres personligheds struktur og som kan forventes at profitere af et tæt omsorgsfuldt miljø, hvor relationen er i fokus. Vi er et tilbud med ressourcer og kompetencer til at modtage unge, som har store følelsesmæssige udsving og som i overgangen fra barn til ung begynder at vise adfærd og problematikker, som kan være for svære at rumme i en plejefamilie. Vi er veluddannede med fokus på stadigt at kvalitets udvikle og vi har dygtige supervisorer. Vi lægger stor vægt på familie arbejdet og har en erfaren familie-terapeut ansat Vi har to øve-lejligheder i nabohuset, hvor de unge kan træne på selvstændig livsførelse inden udskrivningen.

Pladser: 7

Døgntilbud: 94500

Opsigelsesvarsel: løbende måned, plus 1 md.

Leder: Lise Møller

Visitationsansvarlig: Lise Møller, tlf.: 60673670

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1988

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej