Hovmosegaard

Kontakt

Hovednummer: 4026 9815

www.hovmosegaard.dk

Adresse

Hovmosegaard
Gammel Bregnerødvej 16
3520 Farum

Region: Hovedstaden
Kommune: Furesø
CVR nr.: 17814001

Om Hovmosegaard

Tilbud:

 • STU

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-25

Vi tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang, hvor den unge er i centrum – som en del af fællesskabet. Den unge oplever tryghed, ligeværd og tilhørsforhold. Der tages altid udgangspunkt i hver enkelte unges positive ressourcer og forskellighed. Hovmosegaard bygger pa? faglige og pædagogiske læringsmiljøer. Vi arbejder anerkendende med at hver enkelt ung føler sig set, hørt og forstået og arbejder ud fra egen motivation. At de gennem uddannelsen lærer at tage ansvar for egen læring med faglig og pædagogisk vejledning og støtte fra underviserne. I dagligdagen har vi som undervisere en værktøjskasse med forskellige metoder og tilgange, som vi benytter i forhold til den enkelte elevs udvikling, og som kan være med til at støtte og vejlede dem på den bedste måde. Metoder som TEACHH, Low Arousal, KRAP og ART er med til at skabe et læringsmiljø, hvor den enkelte unge får de bedste muligheder for at udvikle sig hen imod et så selvstændigt voksenliv som muligt efter endt STU.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 2

Dagtilbud: 24002

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Hanna Rosenqvist, tlf.: 40269815

Leder: Ole Hjort Jensen

Antal ansatte: 3

Fuldtidsstillinger: 3

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej