Husene på Frydendalsvej

Kontakt

Hovednummer: 3030 0949

Forstander: sofie@frydendalsvej.dk

www.frydendalsvej.dk

Adresse

Husene på Frydendalsvej
Frydendalsvej 29
1809 Frederiksberg C

Region: Hovedstaden
Kommune: Frederiksberg
CVR nr.: 10261899

Om Husene på Frydendalsvej

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 -27 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores målgruppe er unge melem 15 og 27, som er udfordret psykisk og socialt, de fleste har psykiatriske diagnoser, som skizofreni, OCD, angst og lign. Gennem et samarbejde mellem de unge, deres netværk og den unges kommune, ønsker vi at skabe et miljø, hvor de unge kan udvikle sig til selvhjulpne, selvstændige mennesker, som ansvarligt kan tage vare på deres liv. Vores arbejde tager udgangspunkt i en individuel pædagogisk handlingsplan. vi arbejder fagligt med udgangspunkt i de unges oplevelser og fortællinger om deres liv, samtidig med at vi hele tiden fastholder normalitet som en fælles referenceramme for samværet. vi betragter en bæredygtig relation medarbejdere og beboere imellem som et afgørende fundament for udvikling, derfor er det vigtigt at stemningen i vores huse altid er varm og anerkendende. Vores indsats er tilrettelagt så den ændres efterhånden som beboeren modnes til nye udfordringer, ligesom overgangen fra børneanbringelse til voksentilbud er integreret i tilbuddet.

Pladser: 20

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: §66- 60.861,- § 107- 60.861,- til 75.700,-

Andre sociale tilbud: §107 tin 2: 60.861,- udslusning: 18.300,-

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Sofie Aaen Nissen, tlf.: 30300949

Leder: Sofie Aaen Nissen

Bestyrelsesformand: Jan Wittrup Pedersen

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1973

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej