Kontakt

Hovednummer: 2242 3590

www.husetreflekt.dk

Adresse

Altiden Huset
Brovej 15
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 38222899

Om Altiden Huset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 4-18

Målgruppe:normalt begavede børn og unge fra 4 - 18 år. Børnene kan have tilknytningsforstyrrelser, tidlig skadede, ADHD, indlæringsvanskeligheder, ASF ""I Huset Reflekt arbejder vi ud fra en glædesfyldt, aktivitetsbaseret og relations pædagogisk tænkning, inspireret af den neuroaffektive udviklingspsykologi med en legende, guidende, anerkendende og energifyldt tilgang til børnene. Vi arbejder ud fra holdningen om, at ingen ER sine tanker, følelser og reaktioner, men at alle HAR tanker, følelser og reaktioner. Det betyder, at vi møder andre mennesker ligeværdigt og med respekt for det sted, de er i livet. Børnene skal have mulighed for at udvikle interesse og nysgerrighed til livet – de skal fornemme tryghed, nærvær og kontakt. Børnene skal lære at sanse livet, at fornemme og aflæse andre for på længere sigt, at kunne indgå i kammeratskaber og fællesskaber. De skal opleve at blive set og hørt samt føle sig betydningsfulde. De skal skabe eller genskabe fornemmelsen af sig selv.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 3

Døgntilbud: 3.100,00

Opsigelsesvarsel: løbende + 1 mdr.

Leder: Morten Klintebjerg Hansen

Visitationsansvarlig: Hans Avenstrup, tlf.: 22423590

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2016

Find vej