Hylleholt Husgerningsskole

Adresse

Hylleholt Husgerningsskole
Fredensvej 5
4654 Faxe Ladeplads

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 24192156

Om Hylleholt Husgerningsskole

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

Hylleholt er et opholdssted udelukkende for piger. Vi er beliggende midt i Faxe Ladeplads, tæt på skov, strand og offentlige transportmidler. Vi modtager piger med forskellige psyko sociale problematikker, men ikke piger med voldsom udadreagerede adfærd, eller piger som er i et stofmisbrug. Vi tilbyder et tæt samarbejde med den unge i centrum. Vi samarbejder med flere skoler i området, bl.a. flere specialskoler. Personalegruppen på Hylleholt består af uddannede pædagoger. Der er mulighed for at tilknytte psykolog til den unges forløb på Hylleholt. Vi arbejder med udgangspunkt i KRAP, ( kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik ). Medarbejdergruppen er uddannede indenfor KRAP, vi modtager løbende supervision . Vi afholder temadage for hele personalegruppen med undervisning og supervision i KRAP metoden.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 64.600-kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Gitte Jensen, tlf.: 56716101

Leder: Gitte Jensen

Bestyrelsesformand: Henning Poulsen

Antal ansatte: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1929

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej