Adresse

Jupiter
Landtingvej 48
7830 Vinderup

Region: Midtjylland
Kommune: Holstebro
CVR nr.: 25622219

Om Jupiter

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-17

Teenagepiger der har været udsat for omsorgssvigt og overgreb, med bekymrende udvikling ift. misbrug, kriminalitet, skole. De har brug for at få repareret skader ift. tilknytning og selvværd. Piger, der er vokset op med forældre, der har haft svært ved at sørge for deres barns opvækst og trivsel, grundet forældrenes egne udfordringer (f.eks. misbrug, psykisk sygdom, tilknytningsforstyrrelser). Vi oplever, at forældrene som hovedregel stadig er den primære tilknytningsperson for pigerne, og vi prioriterer et godt forældresamarbejde meget højt. Hos os kommer pigerne videre med skolegang og arbejde. Vi samarbejder tæt med skoler, uddannelses/praktik- og arbejdssteder. Efter endt ophold er pigerne godt rustet – socialt, personligt og fagligt. De fleste med økonomisk forståelse og en god forudsætning for at holde sig ude af misbrug. Vi har fortsat kontakt med mange af vores piger flere år efter endt ophold. Vi har erfaring i arbejdet med piger med anden etnisk baggrund.

Pladser: 18

Ledige pladser dagstilbud: 9

Ledige pladser døgntilbud: 9

Døgntilbud: 80599

Dagtilbud: 25995

Andre sociale tilbud: aftales

Opsigelsesvarsel: lb. Mdr. 30 dage

Leder: Rikke Østergaard

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 13.6

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Find vej