Kærbygård

Kontakt

Hovednummer: 5693 1312

Mobil, leder: 52170596

www.kaerbygaard.dk

Adresse

Kærbygård
Plantagevej 5a
3700 Rønne

Region: Hovedstaden
Kommune: Bornholm
CVR nr.: 35392602

Om Kærbygård

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 - 60 år

Kærbygårds indsats foregår i individuelt tilrettelagte tilbud til borgere, hvor målgruppen er karakteriseret ved at have omfattende, herunder kommunikative, funktionsnedsættelser samt deraf afledt stort hjælpebehov. Der kan være tale om særforanstaltning til borgere med problemskabende og voldelig adfærd.

Pladser: 8

Døgntilbud: Se opdeling på tilbudportalen

Opsigelsesvarsel: Løbende + 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Henrik Rønnow, tlf.: 52170596

Leder: Henrik Rønnow

Bestyrelsesformand: Paw Brylet

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

Faglige målsætninger:

Vi har som målsætning at skabe et tilbud, hvor beboernes potentialer for livsudfoldelse udforskes og støttes optimalt i et samarbejde med beboerne. Og hvor faglig identitet, dokumentationsarbejde og den pædagogiske medarbejders rum for selvstændighed, sættes ind i en styrbar og driftsøkonomisk hensigtsmæssig ramme.

 

Borgerrelaterede målsætninger:

Målsætningerne for de enkelte beboer sættes af det pædagogiske kernepersonale omkring beboeren, og så vidt muligt med deltagelse af borgeren. Målsætningerne er individuelt tilrettelagt, og tager afsæt i handleplan og de potentialer for livsudfoldelse og udvikling, som det løbende arbejdet med beboeren viser.

 

Opfølgning og dokumentation:

Der følges op hver 4. måned med en perioderapport. Perioderapporten evaluerer på den forgangne periodes målsætninger, og fastsætter nye målsætninger ud fra de nyvundne erfaringer og den pædagogiske plan. Herudover revideres beboerens ICF-beskrivelse også hver 4. måned ud fra den nye viden og  erfaringer.

 

Aktiviteter på tilbuddet:

Beboerne kan på selve ejendommen tilbydes aktiviteter i vores aktivitetshave med bl.a. trampolin, bålhytte, ballancebomme og gynger. Der er aktiviteter som knytter sig til omgangen med vores dyr; heste, hund, katte og får. Vi har også en køkkenhave med højbede som indbyder til tilknyttede aktiviteter; luge, plante, vande høste og smage. Vi har et opvarmet udendørs spabad, og vi har en fodboldbane.

 

Spiseforhold:

Alle bebeoere får som udgangspunkt mad fra et fælles køkken på ejendommen, hvor en kok sørger for maden. I tilfælde hvor en beboer har mulighed for det, laves maden sammen med en pædagog i beboerens lejlighed.

 

Beliggenhed:

Kærbygård ligger ca. 5 km fra Rønne på Bornholm. Ejendommen ligger naturskønt umiddelbart op ad skovområde og med kun 4-5 kilometer til god badestrand.

 

Beskrivelse af lejlighederne:

Hver beboer har sin egen lejlighed på ca. 60 kvadratmeter med selvstændig indgang. Alle lejligheder er af nyere dato, og har som minimum to værelser.

 

Fysiske rammer og faciliteter:

Ejendommen Kærbygård består af i alt syv lejligheder, samt bygninger til dyrehold, vaskeri og værksted. På ejendommen er en del dyr som katte, hund og heste og får. (Se i øvrigt hjemmeside)

Find vej