Kærbygård

Kontakt

Hovednummer: 5693 1312

Mobil, leder: 52170596

www.kaerbygaard.dk

Adresse

Kærbygård
Plantagevej 5a
3700 Rønne

Region: Hovedstaden
Kommune: Bornholm
CVR nr.: 35392602

Om Kærbygård

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 - 60 år

Kærbygårds indsats foregår i individuelt tilrettelagte tilbud til borgere, hvor målgruppen er karakteriseret ved at have omfattende, herunder kommunikative, funktionsnedsættelser samt deraf afledt stort hjælpebehov. Der kan være tale om særforanstaltning til borgere med problemskabende og voldelig adfærd.

Pladser: 8

Døgntilbud: Se opdeling på tilbudportalen

Opsigelsesvarsel: Løbende + 1 mdr.

Visitationsansvarlig: Henrik Rønnow, tlf.: 52170596

Leder: Henrik Rønnow

Bestyrelsesformand: Paw Brylet

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej