Kanonen

Kontakt

Hovednummer: 8761 0198

Leder Trine Pfeiffer: 21728578

www.kanonen.dk

Adresse

Kanonen
Århusvej 1
8382 Hinnerup

Region: Midtjylland
Kommune: Favrskov
CVR nr.: 26646294

Om Kanonen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kanonen har grundet bredden i godkendte målgrupper en bred vifte af faglige tilgange og metoder. Den faglige tilgang til den enkelte unge vurderes individuelt og tilpasses den unges problematikker og eventuelle diagnoser. Vi arbejder i særligt med : * Struktur, rammer og forudsigelighed. * Små, og overskuelige miljøer. * Tydelige, omsorgsfulde og følelsesmæssigt neutrale voksne. * Kognitiv adfærdsterapi. * A.R.T. * Low Arousal

Pladser: 29

Ledige pladser dagstilbud: 3

Døgntilbud: 4 pladstyper

Dagtilbud: Differentieret.

Andre sociale tilbud: Differentieret.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + en m

Visitationsansvarlig: Mogens B. Rasmussen, tlf.: 30 62 21 01

Leder: Trine Hounsgaard Pfeiffer

Bestyrelsesformand: Advokat Jens Dynesen

Antal ansatte: 60

Fuldtidsstillinger: 60

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Kanonen har en bred målgruppe og specialiserer sig i individuelle tilbud til særligt vanskelige unge med særlige behov. Dette spænder fra psykisk skrøbelige og sårbare unge med et stort behov for tryghed og omsorg, til voldsomt udadreagerende unge med stort behov for ydrestyring, adfærdsregulering og massiv voksenstøtte. Grundet Kanonens volumen og mange mindre afdelinger er det muligt at rumme unge med meget forskellige behov. Kanonen er gearet til akutte anbringelser og kan ved akut opståede situationer med timers varsel afhente unge. []

Find vej