Kanonen

Kontakt

Hovednummer: 8761 0198

www.kanonen.dk

Adresse

Kanonen
Århusvej 1
8382 Hinnerup

Region: Midtjylland
Kommune: Favrskov
CVR nr.: 26646294

Om Kanonen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kanonen har grundet bredden i godkendte målgrupper en bred vifte af faglige tilgange og metoder. Den faglige tilgang til den enkelte unge vurderes individuelt og tilpasses den unges problematikker og eventuelle diagnoser. Vi arbejder i særligt med : * Struktur, rammer og forudsigelighed. * Små, og overskuelige miljøer. * Tydelige, omsorgsfulde og følelsesmæssigt neutrale voksne. * Kognitiv adfærdsterapi. * A.R.T. * Low Arousal.

Pladser: 29

Ledige pladser dagstilbud: 3

Døgntilbud: 4 pladstyper

Dagtilbud: Differentieret.

Andre sociale tilbud: Differentieret.

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + en m

Leder: Trine Hounsgaard Pfeiffer

Visitationsansvarlig: Mogens B. Rasmussen, tlf.: 30 62 21 01

Antal ansatte: 60

Fuldtidsstillinger: 60

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej