Fonden Karise Ungdomshus

Kontakt

Hovednummer: 5678 8889

Forstander: 51417970

Forstander: kn@kariseuh.dk

www.kariseungdomshus.dk

Adresse

Fonden Karise Ungdomshus
Junker Stranges Alle 1
4653 Karise

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 20876131

Om Fonden Karise Ungdomshus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdssteder : Intensiv socialpædagogisk indsats med tilknyttet psykolog. Skole/Undervisning/dagbeskæftigelse: Tæt samarbejde med de skoler/uddannelsessteder hvor vores unge er visiteret til. Praktisk Afdeling. Dagbeskæftigelse internt hos vores praktiske afdeling, der sikrer læring, struktur og udvikling i kortere forløb for vores unge. STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) - Særlige undervisningsforløb. Enten interne forløb eller forløb i tæt samarbejde med STU Uddannelsessteder, hvor de unge er visiteret til. Dalbyvej: Botræning i delt lejlighed og selvstændige lejligheder med socialpædagogisk støtte. Anvendes som både efterværns- og udslusningsforløb, samt mulighed for anbringelse efter §107.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 52.200-74995

Dagtilbud: Individuelle takster

Andre sociale tilbud: Individuelle takster

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 d

Visitationsansvarlig: Karina Nilausen, tlf.: 51417970

Leder: Karina Nilausen

Bestyrelsesformand: Advokat Hans Elverdam

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1993

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej