Kildehaven

Kontakt

Hovednummer: 5921 1700

Majbritt Nyholm: mn@kildehaven.com

Adresse

Kildehaven
Hovedgaden 95
4520 Svinninge

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 31467918

Om Kildehaven

Tilbud:

  • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

  • Fysiske handikap
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Anerkendende tilgang Neuropædagogisk tilgang Rehabiliteringstilgang Der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, Støtte og guidning foregår med respekt for den enkelte boboers ønsker. Pædagogisk tages afsæt i anerkendende tilgang med et neuropædagogisk perspektiv. Et liv i frihed og fællesskab - med mulighed for udvikling Beboerne støttes og stimuleres til udvikling, både fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt. Et aktivt liv med fysiske funktionsnedsættelser Kildehaven støtter "den som vil" til at blive "den som kan"

Pladser: 46

Leder: Majbritt Nyholm

Bestyrelsesformand: Martin Hartmann Ditlevsen

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

Kildehaven Friplejeboliger er til unge voksne med medfødte eller erhvervede fysiske og mentale funktionsnedsættelser, med behov for støtte. Eksempelvis cerebral parese, rygmarvsbrok, autismeforstyrrelser eller skader efter traumer. Vi tilbyder alle at være en del af et fællesskab med ligestillede, i et aktivt ungemiljø. Unge der ønsker udvikling og frihed. Målgruppen for Kildehaven er ved indflytning mellem 18-45 år, og der er ingen krav om fraflytning ud fra aldersgrænse. Lejemålet kan have den længde man ønsker. Det er ikke muligt at blive visiteret til en bolig på Kildehaven, efter man er fyldt 45 år. Beboerne på Kildehaven kan modtage personlig og praktisk hjælp efter SEL § 83, socialpædagogisk støtte efter SEL § 85 samt ledsagelse efter SEL § 97. Det er den visiterende kommune der, i samarbejde med borgeren, evt. værge og Kildehaven, fastsætter bevillingen efter ovennævnte paragraffer. Vores motto er: Vi gør dem der vil, til dem der kan.

Find vej