Kontakt

Hovednummer: 5239 1219

www.kmherberg.dk

Adresse

Kildemarken Herberg ApS
Kildemarken 2
9300 Sæby

Region: Nordjylland
Kommune: Frederikshavn
CVR nr.: 43603337

Om Kildemarken Herberg ApS

Tilbud:

 • Forsorgshjem/herberg § 110

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-80

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Low arousal Recovery LA 2.

Pladser: 8

Døgntilbud: 79083

Andre sociale tilbud: Efterforsorg 427kr/time

Leder: Morten Pedersen

Visitationsansvarlig: Birgit Jensen, tlf.: 41936132

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 8,96

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2023

Find vej