Adresse

Kollegiet Vestergade
Vestergade 27
5750 Ringe

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 27454887

Om Kollegiet Vestergade

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-25

Unge med en diagnose indenfor autismespektret, der er tilmeldt og følger en uddannelse eller forbereder sig herpå. Langt de fleste vil have en diagnose på Aspergers Syndrom, men det kan ikke udelukkes, at unge med andre diagnoser som fx højt fungerende autisme eller GUA vil kunne være indenfor målgruppen. Tilbuddet retter sig til unge, der har brug for støtte til varetagelse af daglige og praktiske forhold, som fx at holde en dagsrytme, at få tilstrækkelig sund og varieret kost, at sørge for vask, indkøb og rengøring. Derudover vil der typisk være et behov for støtte til at indgå hensigtsmæssigt i sociale relationer, det kan dreje sig om at have forståelse for andre menneskers situation, at danne og fastholde venskaber samt at tilpasse sin adfærd i forhold til forskellige situationer. Målgruppen vil aldersmæssigt ligge fra 16 til 25 år på indflytningstidspunktet. I særlige tilfælde ville der kunne dispenseres fra denne aldersgrænse.

Pladser: 22

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 31.236,-

Opsigelsesvarsel: 1 måneder

Leder: Desiree Andersen

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11,2

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2011

Find vej