Kollektivet Hunderup

Adresse

Kollektivet Hunderup
Kjærgårdvej 30 B
6740 Bramming

Region: Syddanmark
Kommune: Esbjerg
CVR nr.: 10645891

Om Kollektivet Hunderup

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vore mål for Kollektivet Hunderup: Gennem 30 år indsamlede og afprøvede erfaringer ønsker vi fortsat, at arbejde for et miljø, der er godt og udviklende for både de anbragte børn, unge og der bor i huset, og for de medarbejdere som har deres daglige gang der. Det er vores hensigt at skabe et miljø med rummelighed og anerkendelse af den enkelte, og samtidig støtte barnet/den unge i at udvikle sine kompetencer, så han/hun kan lære at begå sig i det omkringliggende samfund. Det er derfor nødvendigt, at rollemodellerne/de ansatte, har den nødvendige tid og mulighed for at møde den unge og handle sammen med dem både i forhold til at hjælpe med daglige opgaver og i løsningen af konflikter og at give dem mulighed for positive sociale relationer og oplevelser.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 85459.-

Andre sociale tilbud: efter aftale

Opsigelsesvarsel: 1 måned - med mindre andet aftalt

Leder: Maria Frisk Thøgersen

Visitationsansvarlig: Maria Frisk, tlf.: 20765626

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 9,3

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1986

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej