Kongsholm

Kontakt

Hovednummer: 6130 6680

www.opholdsstedetkongsholm.dk

Adresse

Kongsholm
Tofthøjs-Åsen 36 f
3230 Græsted

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 31404460

Om Kongsholm

Tilbud:

  • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

  • Seksuelt krænket problematik
  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

  • ADHD
  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 0-5år
  • 6-12år
  • 13-17år
  • 18-23år

OBS: Se tilbudsportalen. Kongsholm er godkendt til alderen 3-23 år med særlig opmærksomhed i forhold til det familielignende arbejde.

På Kongsholm anvender vi relations pædagogik i et trygt, struktureret og forudsigeligt miljø med de samme empatiske, omsorgsfulde og professionelle støttende voksne. Hjørnestenen i det pædagogiske arbejde er relations dannelse mellem børnene/ de unge og os voksne - ikke som mål, men som middel til at skabe forandring og udvikling. Dette for at børnene/ de unge på sigt via anerkendende relationer udstyres med kompetencer til at kunne håndtere ansvaret for deres eget liv. Den stabile familiekultur er det bærende element, hvor vi skaber tryghed, forudsigelighed og struktur. Vi sætter fokus på børnene/ de unges biologiske netværk, som anses grundlæggende for trivslen i deres liv. Vi arbejder på at styrke og udbygge deres generelle netværk i lokalmiljøet. Vi støtter børnene/ de unge i at være velforberedte i skolen og tage minimum 9. klasses afgangseksamen. Miljøterapien danner rammen om hverdagen. Vi tilbyder rideterapi, ART, narrative samtaler og støttet samvær.

Pladser: 7

Døgntilbud: Kr. 78.627(2023) Tillæg (3-6 år) kr. 8060

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Jannie Quist

Visitationsansvarlig: Jannie Quist, tlf.: 61306680

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 8,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1991

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej