Kontakt

Hovednummer: 5581 7080

www.krummebaekgaard.dk

Adresse

Krummebækgaard ApS
Bakkehøjvej 19
4792 Askeby

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 37835978

Om Krummebækgaard ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Længerevarende botilbud § 108
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Krummebækgaard har vi følgende specielle indsatsområder: Kognitive behandlingstilbud igennem relationsarbejde og terapi for unge med alvorlige angstproblemer, OCD, Tourette, ADHD, Asperger, selvskadende adfærd samt seksuelt krænket mm. Lykkesholm - Et selvstændigt bo- og behandlingstilbud hvor der arbejdes efter DAT principperne STU og beskæftigelse Rideterapi, Praktiske og Kreative værksteder, faglig/boglig undervisning i små grupper. Vi har i løbet af skoleåret 4 projektuge samt ekskursioner og rejser. Alle tilbudene skal kombineres med et STU-, beskæftigelses eller specialundervisningstilbud.

Pladser: 35

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: O/18 år: 39778 (niveau 1)

Dagtilbud: 20885

Opsigelsesvarsel: Løbende md + 1 md

Leder: Signe Agerbo

Visitationsansvarlig: Dorthe Stensholm Pedersen, tlf.: 53877181

Antal ansatte: 30

Fuldtidsstillinger: 25

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2006

Find vej