Ledestjernen

Adresse

Ledestjernen
Vestergade 9
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 43275089

Om Ledestjernen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Udredning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 til 35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi har alle brug for at blive set, hørt og forstået. Derfor er anerkendelse et stort behov for alle, og derfor arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang. Når vi anerkender den unge, tager vi afsæt i dennes verden med dertil hørende normer og værdier. At anerkende er at acceptere, at min verden er anderledes end din, og at mening ikke er en absolut fællesnævner. At anerkende er at møde andre med en tro på, at alle har noget særligt at bidrage med, og at alle har gode grunde til det, de gør. Anerkendelse er at respektere den andens meningsfuldhed, kompetencer, indsats, bidrag, tilstedeværelse, holdninger, synspunkter, erfaringer og overvejelser. Anerkendelse ses blandt andet gennem en lyttende og åben kommunikation, hvor der er plads til at stille undrende spørgsmål. Menneskesyn, værdigrundlag og det vi gør, er forbundne begreber. Dermed er begreber som respekt, tillid, ligeværd, tryghed, omsorg, næstekærlighed og selvbestemmelse centralt.

Pladser: 24

Ledige pladser dagstilbud: 8

Døgntilbud: 71.509,58

Dagtilbud: 19500

Andre sociale tilbud: §103 og 104: 289 per dag 365 dage om året

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus en måned

Visitationsansvarlig: Alena Pedersen, tlf.: 26394658

Leder: Alena Pedersen

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7,2

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej