Levefællesskabet Mervib

Kontakt

Hovednummer: 6063 3026

kontor: 31790745

https://mervib.dk

Adresse

Levefællesskabet Mervib
Hovedgaden 24
4571 Grevinge

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 38174142

Om Levefællesskabet Mervib

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: Børn og unge i alderen 11-17 år med mulighed for efterværn til det 23. år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Strukturpædagogisk tilgang Narrativ tilgang Anerkendende tilgang

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 3

Andre sociale tilbud: Der kan aftales særskilte tillæg ved f.eks. vågen nattevagt eller mindre sygeplejefaglige opgaver da vi har sygeplejerske ansat på stedet. Aflastning takst 3 + evt. nattillæg

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Niels Christian Vibholm, tlf.: 60633026

Leder: Niels Christian Vibholm

Bestyrelsesformand: Jytte Therkildsen

Antal ansatte: 7,5

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

Vi modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser der også kan have tillægsdiagnoser indenfor området, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, selvskadende og udadreagerende adfærd i mindre omfang og/eller andre kognitive, emotionelle og sociale adfærdsforstyrrelser. Levefællesskabet arbejder ud fra et menneskesyn hvor det handler om at se mennesket bag diagnosen og hvor der er fokus på at skabe hjemlige forhold. Vores tilgang egner sig godt til PDA-profilen. De unge der bor i Levefællesskabet, grænser fra lettere retarderingsgrad til normalbegavelse. Levefællesskabet modtager gerne børn, der har mindre fysiske handicap. Levefællesskabet kan tilbyde efterværn til unge op til det 23. år. Levefællesskabet kan tilbyde overvåget eller støttet samvær i forhold til indskrevne børn og unge. Der tilbydes ligeledes overvåget samvær for henholdsvis kommuner og Statsforvaltningen.

Download standardbeskrivelse

Find vej