Liv&Sjæl

Kontakt

Hovednummer: 5353 4971

Adresse

Liv&Sjæl
Vejrhøj 22
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 26888522

Om Liv&Sjæl

Tilbud:

  • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

  • Indadreagerende adfærd

Diagnoser:

  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 0-5år
  • 6-12år
  • 13-17år

OBS: Godkendelsen er fra 3 til 18 år

Vi arbejder først og fremmest i relationen. Liv&Sjæl laver pædagogiske udviklingsplaner i samråd med det enkelte barn/ung. Disse tager altid udgangspunkt i gældende handleplan fra anbringende kommune. Liv & Sjæl arbejder ud fra den helhedsopfattelse, at mennesket består af både sjæl og krop, samt at alt hænger sammen og er afhængig af hinanden. Det betyder at vi har stor opmærksomhed på det enkeltes barn livskvalitet; Følelsesmæssigt,-psykisk, og -sjæleligt samt kropsligt -herunder at barnet får sund kost- motion og pt. sansemotorisk træning. Den helhedsorienterede tilgang er rummelig og dynamisk . Den tager udgangspunkt i vigtigheden af at det enkelte barn føler sig set, med de særlige behov, netop det barn har. At alle har brug for at være noget særligt. Relationen til barnet, kommer altid forud for metoden.

Pladser: 3

Døgntilbud: 75525 i 2020

Opsigelsesvarsel: 30 dage

Leder: Tina juliussen

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 3,5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej