Lundekollektivet

Kontakt

Hovednummer: 4870 7899

www.lundekollektivet.dk

Adresse

Lundekollektivet
Holløselundvej 25
3210 Vejby

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 15588977

Om Lundekollektivet

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-18 (23)år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdsstedets formål og målsætning: Fondens/Institutionens formål er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til unge fra 14 år og opefter med psykiske og/eller psykosociale problemer med det sigte, at fremme den enkeltes evner og udvikling, at styrke den enkeltes selvværd samt ved et samspil med andre unge og de voksne, at lære de unge ansvarlighed overfor sig selv og andre, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker. Dette fremmes ved, i nært samarbejde med den unge, dennes familie og med støtte fra eksterne samarbejdspartnere, at tilrettelægge et overskuelig behandlingsforløb, som den unge kan profitere af.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: §66 93.477

Andre sociale tilbud: §107 91.402

Opsigelsesvarsel: Løbende md. + 30 dag

Visitationsansvarlig: Anne-Grete Rasmussen, tlf.: 40351004

Leder: Anne-Grete Rasmussen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7,72

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1986

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej