Lundekollektivet

Kontakt

Hovednummer: 4870 7899

Leder: 20307899
Stedfortræder: 40351004

Leder: ffs@lundekollektivet.dk
Souschef: ag@lundekollektivet.dk

www.lundekollektivet.dk

Adresse

Lundekollektivet
Holløselundvej 25
3210 Vejby

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 15588977

Om Lundekollektivet

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14-18 (23)år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Opholdsstedets formål og målsætning: Fondens/Institutionens formål er at yde praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte til unge fra 14 år og opefter med psykiske og/eller psykosociale problemer med det sigte, at fremme den enkeltes evner og udvikling, at styrke den enkeltes selvværd samt ved et samspil med andre unge og de voksne, at lære de unge ansvarlighed overfor sig selv og andre, så de bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse som helstøbte mennesker. Dette fremmes ved, i nært samarbejde med den unge, dennes familie og med støtte fra eksterne samarbejdspartnere, at tilrettelægge et overskuelig behandlingsforløb, som den unge kan profitere af.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: §66 89.396,00

Andre sociale tilbud: §107 87.413,00

Opsigelsesvarsel: Løbende md. + 30 dag

Visitationsansvarlig: Frank Falentin Sørensen, tlf.: 20 30 78 99

Leder: Frank Falentin Sørensen

Bestyrelsesformand: Christian Petri

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7,72

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1986

Resume af standardbeskrivelse:

Lundekollektivet er et behandlingstilbud for 7 unge 14 - 23 år. I de unges øjne er det mest af alt et kollektiv – et sted, man bor som en værdsat del af et fællesskab. Vi er til stadighed fokuseret på at skabe en kultur, der er personligt udviklende for såvel de unge som deres relation til forældre/ pårørende. Vi er professionelle, undersøgende og fagligt ambitiøse, men altid med bevidstheden om, at den ægte relation, den menneskelige varme og den oprigtige glæde ved kollektivets unge er bærende. At have med psykisk og socialt udfordrede unge at gøre har i vores øjne tre afgørende dimensioner: -Det opfølgende behandlingsarbejde – der beror på psykologisk og psykiatrisk faglighed. -Det alment pædagogiske arbejde er også afgørende for en sund udvikling hos de unge - de er langt mere end deres udfordringer, og på mange områder skal udvikle sig som andre unge mennesker. -Den socialpædagogiske helhedsindsats – som især knytter sig til de unges primære relationer som forældre, søskende mv.

Download standardbeskrivelse

Find vej