Lykkegard afd. Brombærhuset

Kontakt

Hovednummer: 8172 7268

www.lykkegard.dk

Adresse

Lykkegard afd. Brombærhuset
Søstrupvej 60A
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 34600767

Om Lykkegard afd. Brombærhuset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Brombærhuset har plads til 5 børn og unge i alderen 7 – 18 år. Børnene/de unge i Brombærhuset har behov for omfattende pleje og massiv støtte.

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske overvejelser og handlinger. Mentalisering er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Metoden udvikler børnene/de unges selvopfattelse og styrker deres evne til at regulere følelser og indgå i samspil med andre. Vi anvender også andre pædagogiske metoder og kommunikative støttesystemer herunder Low Arousal, ASK, Tegn til tale, ADL, Social færdighedstræning, Inklusionspædagogik, Jeg-støttende-samtale og Empowerment. De pædagogiske og faglige tilgange er i udgangspunktet de samme for alle Lykkegards afdelinger, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer. Vores overordnede fokus er, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Se tilbudsportalen.dk

Dagtilbud: Særtakst

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Pernille Brandt, tlf.: 41417635

Leder: Pernille Brandt

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej