Lykkegard afd. Brombærhuset

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 8172 7268

www.lykkegard.dk

Adresse

Lykkegard afd. Brombærhuset
Søstrupvej 60A
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 34600767

Om Lykkegard afd. Brombærhuset

Tilbud:

 • 1
 • 5

Tillægsydelser:

 • 4
 • 6
 • 9

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 5
 • 13
 • 14
 • 17
 • 18

Diagnoser:

 • 4
 • 6
 • 8
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Aldersgrupper:

 • 2
 • 3

OBS: Brombærhuset har plads til 5 børn og unge i alderen 7 – 18 år. Børnene/de unge i Brombærhuset har behov for omfattende pleje og massiv støtte.

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis og faglige tilgange. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske overvejelser og handlinger. Mentalisering er et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde. Metoden udvikler børnene/de unges selvopfattelse og styrker deres evne til at regulere følelser og indgå i samspil med andre. Vi anvender også andre pædagogiske metoder og kommunikative støttesystemer herunder Low Arousal, ASK, Tegn til tale, ADL, Social færdighedstræning, Inklusionspædagogik, Jeg-støttende-samtale og Empowerment. De pædagogiske og faglige tilgange er i udgangspunktet de samme for alle Lykkegards afdelinger, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer. Vores overordnede fokus er, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Se tilbudsportalen.dk

Dagtilbud: Særtakst

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 dage

Leder: Pernille Brandt

Visitationsansvarlig: Pernille Brandt, tlf.: 41417635

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Find vej