Kontakt

Hovednummer: 7517 2080

www.midtgaarden.dk

Adresse

DSI Midtgaarden
Stenbrovej 2
6740 Bramming

Region: Syddanmark
Kommune: Esbjerg
CVR nr.: 26856191

Om DSI Midtgaarden

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 år -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

- Behandling af dobbelt-diagnostiserede - Behandling for misbrug af stemnings-ændrende stoffer - Behandling for alkoholmisbrug - Ordinær misbrugsbehandling - Afgiftning og stabilisering - Primærbehandling - Adfærdsbehandling - Tilbagefaldsbehandling - Udslusning - Efterværn

Pladser: 15

Døgntilbud: 57.950

Dagtilbud: Halvvejshus m. dagbehandling - 28.975

Andre sociale tilbud: Dagbehandling - 19.115

Opsigelsesvarsel: 14 dg

Leder: Palle Jensen

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1995

Find vej