Natur- og Helhedsskolen Årslev

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6110 2381

www.nhss.dk

Adresse

Natur- og Helhedsskolen Årslev
Sdr. Højrupvejen 97
5750 Ringe

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 32196993

Om Natur- og Helhedsskolen Årslev

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 7-17 år

Vores speciale er rummelighed med anderkendende tilgang. Vi møder eleven der hvor den er. Det vil sige at der er enighed og lyst fra elevens side til at starte skole gang. Vi lægger vægt på forskellighed som en styrke. Det bevirker åbenhed og særlighed bliver naturligt. Individuel undervisning med socialpædagogisk støtte efter behov. Lærringsstilen udredes og anderkendende tilgang giver positiv udvikling. Personalet har bred erfaring med denne målgruppe gennem mange års forskellig erfaring.Familie arbejdet er bredt, igennem samtaleforløb og uendelig opsamling/orientering dannes hurtigt positiv relation. Samtaleforløb på skolen - i hjemmet giver eleven en mærkbar følelse af sammenhold det giver tryghed.

Pladser: 15

Dagtilbud: 37.600.-kr

Andre sociale tilbud: individuel

Opsigelsesvarsel: løbende måned plus 1

Leder: Jette Møller Jørgensen

Visitationsansvarlig: Jette Møller jørgensen, tlf.: 61102381

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2009

Find vej