Netværket Smedegade

Kontakt

Hovednummer: 4187 6591

Pædagogisk Leder Gitte Krogh: 41876591
Adm. Leder Mette Fabel: 41876599

http://www.ns47.dk/

Adresse

Netværket Smedegade
Smedegade 43B
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 32495230

Om Netværket Smedegade

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Støtte i forhold til § 107 Netværket Smedegade et § 107 / 108 tilbud normeret til 12 beboere, som består af en fælleslejlighed og 12 nye, moderne arkitekttegnede lejligheder i Slagelse centrum. Der er mulighed for pædagogisk støtte mellem 8-22 samt nattevagt. Målgruppen er unge fra 18 år og opefter med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). Vi modtager også unge med dobbeltdiagnoser, som ADHD, OCD eller angst såfremt vores støttetilbud skønnes relevant for pågældende. Vi har i dag tilknyttet unge med • Autisme • Asperger • ADHD • OCD • NLD • Tourettes syndrom • Tidligt skadede (særskilt vurdering) • Sent udviklede • Hjerneskade

Pladser: 12

Døgntilbud: 58.085

Andre sociale tilbud: § 85 ATA timer 395,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Visitationsansvarlig: Gitte Krogh, tlf.: 41876591

Leder: Gitte Krogh

Bestyrelsesformand: John Ole Aabyrt

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej