Netværket Smedegade

Kontakt

Hovednummer: 4187 6591

Pædagogisk Leder Gitte Krogh: 41876591
Adm. Leder Mette Fabel: 41876599

Gitte Krogh: gitte@ns47.dk

http://www.ns47.dk/

Adresse

Netværket Smedegade
Smedegade 43B
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 32495230

Om Netværket Smedegade

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40 ved indflytning

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Støtte i forhold til § 107 Netværket Smedegade et § 107 / §108 ASF tilbud normeret til 16 beboere, som består af en fælleslejlighed og 16 nye, moderne arkitekttegnede lejligheder i Slagelse centrum. Der er mulighed for pædagogisk støtte mellem 8-21.30 samt nattevagt. Vi tilbyder også § 85 støtte til borgere i egen lejlighed - mindste timeantal er 5 ATA om ugen. Målgruppen for alle vores ydelser er unge fra 18 år og opefter på autismespektret ASF -Autisme Spektrum Forstyrrelser . Vi modtager også enkelte unge med dobbeltdiagnoser, som ADHD, OCD eller Angst såfremt vores støttetilbud skønnes relevant for pågældende. Vi har i dag tilknyttet unge med • Autisme • Asperger • ADHD • OCD • NLD • Tourettes syndrom • Tidligt skadede (særskilt vurdering) • Sent udviklede • Hjerneskade

Pladser: 16

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 68.543

Andre sociale tilbud: § 85 ATA timer 403,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Gitte Krogh, tlf.: 41876591

Leder: Gitte Krogh

Bestyrelsesformand: John Ole Aabyrt

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej