Neuropædag. konsulentbistand - Oasen og Svalereden

Adresse

Neuropædag. konsulentbistand - Oasen og Svalereden
Nykøbing-Slagelsevej 44
4560 Vig Sj.

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 74990916

Om Neuropædag. konsulentbistand - Oasen og Svalereden

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17+

§85, §107, §108 og enmandsprojekter - grov børnemishandling og/eller hjerneskadede §103 og §104 Skruen Læs mere om os på www.lillenorremark.dk Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du blot at få en snak med os, så kan du træffe os via vibeke@lillenorremark.dk eller på telefon 22144 9267 eller du kan finde os på Tilbudsportalen. Vi ser frem til at høre fra dig.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 4

Andre sociale tilbud: Individuelle priser

Opsigelsesvarsel: løbende md. + 1 md.

Leder: Vibeke Monnick-Nielsen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2010

Find vej