No Name

Kontakt

Hovednummer: 9833 7778

mobiltelefon II: 30 89 06 90
AKUT/ VISITATION: 21 59 07 17
sagsbehandler: 30806487

www.noname.dk

Adresse

No Name
Graverhusevej 4
9574 Bælum

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 16773670

Om No Name

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-18 (23)

Pladser: 12

Døgntilbud: 94.000,-

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Leder: Michael Angelo

Bestyrelsesformand: Henning Falken

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: SI/fond

Oprettelsesår: 1992

Resume af standardbeskrivelse:

Opholdsstedets pædagogik bygger på gensidig respekt. No Name mener, at hoved parten af de unges vanskeligheder er grundet i, miljømæssige påvirkninger gennem deres opvækst. Man respekterer de unges baggrund, uden at bruge den som undskyldning for at den unge ikke kan videreudvikle sig både fagligt og personligt.

Opholdsstedet arbejder ud fra kerneværdier som tryghed – anerkendelse – og udfordringer i alle sammenhænge. Som teoretisk referenceramme vægter man konsekvenspædagogikken i dagligdagen, da man vil lære de unge, at ens handlinger altid har konsekvens. Sideløbende hermed har opholdsstedet erfaring i, at relations pædagogik som grundsten i arbejdet med de unge, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelt ung.

Dannelse er en stor del af opholdsstedets pædagogik. Der er megen fokus på at give de unge redskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i sociale relationer på en acceptabel måde. Derfor vægtes undervisning, viden, læring og færdigheder, som gør de unge i stand til at danne selvstændige holdninger og meninger. Der undervises på flere plan og med afsæt i mange forskellige metoder.

Det er No Name`s hensigt, at fastholde de unge i et længerevarende behandlingsprogram, der via en indholdsrig og betydningsfuld hverdag med aktiviteter, motivation og udfordringer, udvikler dem. Et ophold indebærer bl.a. vandreture i Sverige/Norge med klattring/rapelling, samt faldskærms og dykkeraktiviteter.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og man forsøger kontinuerligt at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lære, at det at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, at gøre noget for andre.

Find vej