Den selvejende institution No Name

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 9833 7778

www.noname.dk

Adresse

Den selvejende institution No Name
Graverhusevej 4
9574 Bælum

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 16773670

Om Den selvejende institution No Name

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-18 (23) (godkendt til 12 år (to pladser))

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Generelt: Vores pædagogik fokuserer på, at give de unge lejlighed til, at opleve omverdenen på en anden måde end de tidligere har gjort. I dette arbejde benytter vi blandt andet kognitive psykologiske tilgange. Her tilstræber vi at udfordre samt give de unge indblik i deres tolkninger og tanker om konkrete situationer såvel som deres hverdag generelt. Vi giver de unge mulighed for, at afprøve ting de ikke har stiftet bekendtskab med tidligere og derigennem give dem positive oplevelser og følelsen af succes. Det fælles tredje:? Vi arbejder i vores pædagogik med ""det fælles tredje"", hvor den unge og den voksne i fællesskab, løfter og løser en given opgave. Det kan være kreative aktiviteter, fysisk aktiviteter, gåtur etc. Det fælles tredje opstår, i samspillet mellem mindst to aktører og aktiviteten binder deltagerne sammen.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 103000

Dagtilbud: 3.386

Andre sociale tilbud: Akut anbringelse: 6.500 kr. pr. døgn

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Leder: Kenneth Willander

Visitationsansvarlig: Kenneth Willander, tlf.: 30806487

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 22

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1992

Find vej