Nordbasens Rådgivningscenter

Kontakt

Hovednummer: 4055 2610

Visitator gennem kontakt til Tim Thomsen på mail eller mobil 40552610: tt@nrcj.dk

www.nordbasensraadgivning.dk

Adresse

Nordbasens Rådgivningscenter
Åstrupvej 10
9800 Hjørring

Region: Nordjylland
Kommune: Frederikshavn
CVR nr.: 31428637

Om Nordbasens Rådgivningscenter

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 55 år

Nordbasens Rådgivnings Center er et socialtfagligt rådgivnings, bo og netværks tilbud i Nordjylland som tilbyder særligt tilrettelagte socialpædagogiske løsninger. Vi tilbyder omkostningsbevidste, forbedrende og mindst indgribende løsninger, til gavn for borgeren, kommunen og samfundet, hvor borgerens og netværkets ressourcer og perspektiv er i fokus.

Pladser: 1

Døgntilbud: Fra 4900kr

Andre sociale tilbud: Variende

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Tim Thomsen

Antal ansatte: 6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2008

Find vej