Nordbasen

Kontakt

Hovednummer: 4258 2610

www.nordbasen.dk

Adresse

Nordbasen
Æblevangen 18
9330 Dronninglund

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 31428637

Om Nordbasen

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 75

På Nordbasen er vores mission at skabe en bedre fremtid for borgere, pårørende og medarbejdere. Vores botilbud i Nordjylland er målrettet de mest udsatte borgere, der ikke trives i traditionelle tilbud. Siden 2009 har vi specialiseret os i servicelovens §§ 107 og 108, og vi tilbyder et unikt match med en individuel tilrettelagt socialfaglig indsats. Borgerens perspektiv er altid vores udgangspunkt, når vi leverer en målrettet og inkluderende løsning på Nordbasen. Vi skaber markante resultater og en positiv udvikling. Vi gør drømme til virkelighed, når vi sammen med borgeren skaber trivsel. Vi har en stabil medarbejdergruppe, med høj faglighed og mange års erfaring, der står for ægte og vedholdende relationsarbejde efter veldokumenterede socialpsykologiske metoder. For at sikre, at Nordbasen altid er på rette vej, har vi udviklet en forbedringskultur, fastsat ambitiøse kvalitetsmål og gennemfører løbende målinger af borgere, pårørende og medarbejderes tilfredshed.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: § 107 Fra 5400 kr

Andre sociale tilbud: § 108 fra 3073 kr

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Tim Thomsen, tlf.: 40552610

Leder: Tim Thomsen & Anette Jessen Myatt

Antal ansatte: 22

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej