Nordbasen

Kontakt

Hovednummer: 4258 2610

Anette Myatt: 42582610
Visitation Tim Thomsen: 40552610

Daglig administration: ajm@nrcj.dk

www.nordbasensraadgivning.dk

Adresse

Nordbasen
Æblevangen 18
9330 Dronninglund

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 31428637

Om Nordbasen

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 75

Nordbasen er et socialtfagligt botilbud i Nordjylland som tilbyder særligt tilrettelagte socialpædagogiske løsninger. Nordbasens mission: På Nordbasen skaber vi en bedre fremtid. Vi tilbyder omkostningsbevidste, forbedrende og mindst indgribende løsninger, til gavn for borgeren, kommunen og samfundet, hvor borgerens og netværkets ressourcer og perspektiv er i fokus.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Fra 4900 kr

Andre sociale tilbud: § 108 fra 2995 kr

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Tim Thomsen, tlf.: 40552610

Leder: Tim Thomsen & Anette Jessen Myatt

Bestyrelsesformand: Anna Plovbøl Pedersen

Antal ansatte: 22

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

Vores botilbud er unikt. Borgeren får egen bolig (rækkehus) I klyngen af rækkehusene og i umiddelbar nærhed af borgerens lejlighed ligger personale-boligen, som også fungerer som muligt fællesareal, hvor der tre gange dagligt kan tilberedes mad og der er mulighed for fællesspisning mellem borgerne og personale. På den anden side af personale-boligen ligger der 5 borger boliger, som har egen indgang, have/terrasse, køkken, bad, stue og soveværelse. Det er vores erfaring at netop denne boligform og indretning af vores tilbud er meget befordrende for beboernes trivsel, idet der både er de privatlivsmuligheder, som borgeren har krav på og måtte ønske. Samtidig er der let adgang (dør til dør) til den støtte, som der måtte være behov for.

Find vej