Nordlien Børn og Unge - afdeling Hjorthøjgård

Kontakt

Hovednummer: 9650 7100

Direkte nummer til afdelingen: 20515796

www.hjorthojgaard.dk

Adresse

Nordlien Børn og Unge - afdeling Hjorthøjgård
Nørtorupvej 39
9690 Fjerritslev

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 36693738

Om Nordlien Børn og Unge - afdeling Hjorthøjgård

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-23

HJORTHØJGÅRD MODTAGER BL.A. - EKSTREM UDADREAGERENDE UNGE - SEKSUELLE KRÆNKERE - UNGE MED DOBBELTDIAGNOSE - UNGE MED FLERGANGSANBRINGELSER

Pladser: 8

Døgntilbud: 73.423

Andre sociale tilbud: Efter støttebehov

Opsigelsesvarsel: mdr + 30 dage

Leder: Søren Lynge-Stensgaard

Bestyrelsesformand: Steen Hilling

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 9.4

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Gården

Fordi vi skal tænde en drøm hos den enkelte

Hjorthøjgård er en specialiseret socialpædagogisk organisation der har eksisteret siden 2002.

Respekt, Ligeværdighed, Åbenhed, Dialog, Tillid og Fleksibilitet, er de værdier vi vægter højest på Gården.

Vi tager udgangspunkt i den individuelle ung og arbejder ud fra, at alle er forskellige. Derfor er vores relation med den unge som udgangspunkt anerkendende og individuelt tilrettelagt, og den er altid udarbejdet i et tæt samarbejde med den enkelte ung.

Vi arbejder ud fra en tro på, at vores unge gør deres bedste og handler ud fra den bedste mening. Vi ser vores målgruppe som meget konkrettænkende, og at de har hver deres grund til at nære mistænkelighed overfor voksne.

Det er hos os de voksnes ansvar at give den unge de betingelser i hverdagen, som gør, at netop denne ung kan begynde en god og konstruktiv udvikling.  Derfor har vi meget få regler, men mange individuelle aftaler.

Download standardbeskrivelse

Find vej