Oasen

Kontakt

Hovednummer: 9896 8229

Ole Olesen: 23447772
Birgit Borum Olesen: 21176760

www.oplev-oasen.dk

Adresse

Oasen
Nørumvej 79
9800 Hjørring

Region: Nordjylland
Kommune: Hjørring
CVR nr.: 21103640

Om Oasen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 0-27

Der er gennem 21 år arbejdet med tidlige omsorgssvigt, tilknytnings forstyrrelser, samt børn af psykisk syge. Ofte børn der er understimuleret eller fejlstimuleret; der har vi rigtig gode resultater med at arbejde med sansepåvirkning i bred forstand.Vi går meget op i at give børn alsidige oplevelser og tage dem med hvor livet rører sig.Især natur og dyr bruger vi i arbejdet med børnene, hvor børnene kommer til at mærke og føle alsidigt, på en forbedret måde end da de ankom til Oasen. Det er en grundig og veludviklet viden omkring børns muligheder for udvikling gennem hele opvæksten. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og arbejder med individuelle planer med et veludviklet idegrundlag. Vi taler med barnet om hvad vi laver sammen så de føler sig med i hvad der foregår; de lærer alt det de har brug for til at begå sig godt i voksenlivet, hvor alt det der er god dannelse bliver integreret under opholdet.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 71.619

Dagtilbud: 2354

Andre sociale tilbud: 71.619

Opsigelsesvarsel: 1 mdr lb. Mdr

Leder: Birgit Olesen

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

Oasen er et lille familielignende opholdssted, hvor de to ledere bor på stedet sammen med børnene. Lederne bor i underetagen og børnene i hyggelige værelser i overetagen i et stort stuehus. Det giver optimal tryghed og plads til nærvær. Vi arbejder miljøterapeutisk, hvor vi ser det enkelte barn individuelt og tilgodeser den enkeltes behov. Vi er gode til at bruge mange dyr i hverdagen i samværet med børnene; som sådan har vi en stor brun labrador, der er helt rolig og sød; en lille ruhåret gravhund, der charmerer alle. Det betyder, at der er nok at se til, og nok at tage sig til i den store sansehave, som den firelængede gård er omgivet af. Haven bruges til leg, og til den store frugthave med mange forskellige frugter. Når det er efterår og vinter bruges laden og halmloftet meget til huler og gemmeleg. Stranden tæt på er til badeture, og vandretur, er man til ridning, bruger vi Hjørring rideskole.

Alle børn går i skole i Hjørring kommunes skoler, nogle i almindelige klasser, ellers benytter vi en lang række af specialklasser.

Download standardbeskrivelse

Find vej