Kontakt

Hovednummer: 5531 2500

www.ørnehøj.dk

Adresse

Ørnehøj
Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 77858016

Om Ørnehøj

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: +15

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Hver beboer på Ørnehøj betragtes som et unikt menneske, der har krav på sin metode og sine løsninger, der er tilpasset de behov, den enkelte har. Man kan således ikke tale om, at een metode kan anvendes til alle Ørnehøjs beboere. Hver og een skal mødes ud fra sit personlige ståsted. Ovenstående beskrivelse og tænkning har udgangspunkt i – og er dybt forankret i den eksistentialistiske og humanistiske tradition – og bedst beskrevet af Søren Kirkegård i hans udsagn om “at man, naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”. Målet er, at den enkelte får udviklet sine kompetencer til at blive mest muligt omverdens uafhængig i sit fremtidige voksenliv. At alle beboere og elever på Ørnehøj får udviklet deres selvværd og selvstændighed. Og troen på, at det er okay, at ingen kan alt. Men at alle kan noget!.

Pladser: 34

Ledige pladser dagstilbud: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Dagtilbud: 22491

Andre sociale tilbud: 46144

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Kim Wermus

Visitationsansvarlig: Kim Wermus, tlf.: 31441888

Antal ansatte: 33

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1985

Find vej