Øster Gl. Skole

Kontakt

Hovednummer: 5196 1250

Trygve mobiltelefon: 26122776

www.opholdsstedfyn.dk

Adresse

Øster Gl. Skole
Prinsevej 18
5631 Ebberup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 31719267

Om Øster Gl. Skole

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år

OBS: 6 til 18 år og op til 23 år

Målgruppe: Børn og unge fra 6 år med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sentudviklede. De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold: -Sociale,- adfærds, – og følelsesmæssige vanskeligheder. -Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”. -Har haft svært ved at fungere i forhold til skole, forældre og kammerater. -Har oplevet svigt. -Har brug for at være på et opholdssted med et familiært og socialpædagogisk indhold. -Har manglende tillid til voksne. -Manglende tillid til sig selv, lavt selvværd. -For tidlig ”voksen”. -Manglende evne til at indgå i forpligtende socialt samvær. -Ustabile familieforhold, manglende netværk. -Børn og unge der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb -Børn og unge med psykiske problematikker. Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger: Aktive misbrugere. Unge med kriminalitet som betydelig problematik.

Pladser: 16

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 69.700 Kr.

Dagtilbud: Individuel aftale

Andre sociale tilbud: Individuel aftale

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. fra den 1 i m

Visitationsansvarlig: Trygve Moltenow, tlf.: 51961250 eller 26122776

Leder: Trygve Moltenow

Bestyrelsesformand: Flemming Sørensen

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

Øster Gl. Skole er et opholdssted hvor børnene/de unge tages alvorligt og hvor udvikling og livskvalitet i nuet går hånd i hånd.

Øster Gl. Skole afdeling "prinsevej" er et socialpædagogisk Opholdssted for unge i alderen -18 år, med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.
De unge er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familliære miljø. Lederparet Trygve og Helle bor på stedet.
På Prinsevej er det at udvikle sit selvværd og sin selvfølelse og at have en god barndom, i højsædet.
Det at lære hvordan vi kan være sammen på en god måde, holde til og respektere andres grænser og ikke mindst at være i de sociale rum med børn og unge på egen alder og niveau, er en meget vigtig faktor.

Øster Gl. Skole "ungeafdelingen" på sommersgyden er for 5 unge i 15-18 år, med mulighed for forlængelse til det 23 år.
De unge på ungeafdelingen er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familliære miljø, men hvor der specielt arbejdes på, at gøre de unge endnu mere selvstændige og klar til at kunne klare alle de udfordringer der kommer når de skal kunne stå på egne ben.
På ungeafdelingen er der rum og plads til at være ung, samt støtte og hjælp fra empatiske og tydelige voksne, til den adskillelse og identitetsdannelse, som de skal gennemleve årene fremefter.

Vores "botrænings og udslusningafdeling "der er en seperat lejlighed på sommersgyden, med plads til 3 unge fra det 17 år.
I botrænings og udslusningsafdelingen, vil der være en differentieret pris, alt efter den unges behov.
Botrænings og udslusningafdelingen er hvor de unge kan øve sig i at bo i egen lejlighed, styre deres økonomi, selv købe ind og lave mad, selv bestemme over det meste, osv.
Det er personalet der kommer på besøg efter aftale.
Det er også en mulighed for at afprøve og vurdere om den unge har brug for støtte ud over det 18 år, og isåfald hvilken og hvor meget. Der er døgnet rundt voksne (på ungeafdelingen lige rundt om hjørnet i samme hus) som den unge på Botrænings og udslusningsafdelingen kan få kontakt med.

På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier.
Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.

Mail: opholdsstedfyn@os.dk

Web: www.opholdsstedfyn.dk

Find vej