Øster Gl. Skole

Kontakt

Hovednummer: 5196 1250

www.opholdsstedfyn.dk

Adresse

Øster Gl. Skole
Prinsevej 18
5631 Ebberup

Region: S
Kommune: A
CVR nr.: 31719267

Om Øster Gl. Skole

Tilbud:

 • 1

Tillægsydelser:

 • 4
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14

Diagnoser:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 2

OBS: 6 til 18 år og op til 23 år

Målgruppe: Børn og unge fra 6 år med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sentudviklede. De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold: -Sociale,- adfærds, – og følelsesmæssige vanskeligheder. -Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”. -Har haft svært ved at fungere i forhold til skole, forældre og kammerater. -Har oplevet svigt. -Har brug for at være på et opholdssted med et familiært og socialpædagogisk indhold. -Har manglende tillid til voksne. -Manglende tillid til sig selv, lavt selvværd. -For tidlig ”voksen”. -Manglende evne til at indgå i forpligtende socialt samvær. -Ustabile familieforhold, manglende netværk. -Børn og unge der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb -Børn og unge med psykiske problematikker. Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger: Aktive misbrugere. Unge med kriminalitet som betydelig problematik.

Pladser: 16

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 69.700 Kr.

Dagtilbud: Individuel aftale

Andre sociale tilbud: Individuel aftale

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. fra den 1 i m

Visitationsansvarlig: Trygve Moltenow, tlf.: 51961250 eller 26122776

Leder: Trygve Moltenow

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: S

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej