Kontakt

Hovednummer: 5196 1250

www.opholdsstedfyn.dk

Adresse

Øster Gl. Skole
Prinsevej 18
5631 Ebberup

Region: Syddanmark
Kommune: Assens
CVR nr.: 31719267

Om Øster Gl. Skole

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år

OBS: 6 til 18 år og op til 23 år

Målgruppe: Børn og unge fra 6 år med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sentudviklede. De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold: -Sociale,- adfærds, – og følelsesmæssige vanskeligheder. -Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”. -Har haft svært ved at fungere i forhold til skole, forældre og kammerater. -Har oplevet svigt. -Har brug for at være på et opholdssted med et familiært og socialpædagogisk indhold. -Har manglende tillid til voksne. -Manglende tillid til sig selv, lavt selvværd. -For tidlig ”voksen”. -Manglende evne til at indgå i forpligtende socialt samvær. -Ustabile familieforhold, manglende netværk. -Børn og unge der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb -Børn og unge med psykiske problematikker. Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger: Aktive misbrugere. Unge med kriminalitet som betydelig problematik.

Pladser: 16

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 69.700 Kr.

Dagtilbud: Individuel aftale

Andre sociale tilbud: Individuel aftale

Opsigelsesvarsel: 1 mdr. fra den 1 i m

Leder: Trygve Moltenow

Visitationsansvarlig: Trygve Moltenow, tlf.: 51961250 eller 26122776

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2008

Find vej