Østergaard

Kontakt

Hovednummer: 8638 7344

Vicky Buhl Gregersen: 29766074
Brian Engelund: 42767166

www.insoestergaard.dk

Adresse

Østergaard
Birkedalvej 26
8500 Grenaa

Region: Midtjylland
Kommune: Norddjurs
CVR nr.: 26193672

Om Østergaard

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18

På Østergaard arbejder vi med et værdisæt solidt forankret i den systemteoretiske, den anerkendende og den narrative tilgang. ​ Vores metoder til dette går gennem den systemiske tænkning - at anskue vores organisation, vores unge og vores fælles udfordringer ud fra en undrende og nysgerrig tilgang, der fokusere på de muligheder der kan være frem for begrænsninger. ​ At være bevidst om det narrative perspektiv, som påvirker såvel fremtid som fortid. Og gennem hvilket relationen aktivt kan styrkes, så de unge mennesker vi har i vores hænder får tillid til og tro på at vi sammen kan skabe positive forandringer, med medinddragelse og samtaler som væsentlige fokuspunkter.​ Se vores hjemmeside: www.insoestergaard.dk

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 84363,94

Andre sociale tilbud: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 1 måneds opsigelse

Visitationsansvarlig: Vicky Buhl Gregersen, tlf.: 29766074

Leder: Vicky Buhl Gregersen

Bestyrelsesformand: Per Søjmark

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej